Skip to main content

tell:+9821-88894445-8

برند wtw

این کمپانی یکی ازشرکت های پیشرو در فناوری آب جهانی بوده که در راستای بهبود مدیریت آب در جهان با فن آوری های نوآورانه نقش بسزایی داشته  وسهم مهمی  در حفظ کیفیت آب در اقصی نقاط جهان داشته است.

کمپانی wtw آلمان

کمپانی wtw آلمان زیر گروه xylem analytics بوده و محصولات تولیدی این شرکت عبارتند از:

انواع کدورت سنج
 • کدورت سنج های رومیزی: turb 750 t/ir

 • کدورت سنج های پرتابل:turb 430 t/ir,photoflex 

 • کدورت سنج های آنلاین: iq turbidity sensor

فیلتر فتومتر :photolab s6, photlab s12

اسپکتروفتومتر: 7600uv vis -7100vis

اکسیژن متر:oxi 3310-oxi 3205-multi 3320-oxi7310

نواع هدایت سنج:cond3110-cond 3310-multi 3320-pH/cond 3320
Cond7110-cond7310-9630ids-9620ids
پی اچ متر پرتابل و رومیزی و میدانی و قلمی و‌آنلاین
pH3110-pH3310-multi 3630ids-multi 3620-pH7110-pH 7310-
pH7320-multi 9310-multi 9620

BOD متر:oxitop-i , oxitop-ids


و انواع الکترودهای آزمایشگاهی و آنلاین و سیستم های پایش آنلاین پارامترهای آب.

 • فیلتر فتومتر

  • photolab s6
  • photlab s12
 • اسپکتروفتومتر

  • 7600uv vis
  • 7100vis
 • اکسیژن متر

  • oxi 3310
  • oxi 3205
  • multi 332
  • oxi7310
 • هدایت سنج

  • cond3110
  • cond 3310
  • multi 3320
  • pH/cond 3320
 • هدایت سنج

  • Cond7110
  • cond7310
  • 9630ids
  • 9620ids
 • فیلتر فتومتر

  • photolab s6
  • photlab s12
 • ph متر

  پی اچ متر پرتابل و رومیزی و میدانی و قلمی و‌آنلاین
  • pH3110
  • pH3310
  • multi
  • 3630ids
  • multi 3620
 • ph متر

  پی اچ متر پرتابل و رومیزی و میدانی و قلمی و‌آنلاین
  • oxitop-i
  • oxitop-ids
 • BOD متر

  • photolab s6
  • photlab s12
 • الکترود آزمایشگاهی

  انواع الکترودهای آزمایشگاهی و آنلاین و سیستم‌های پایش آنلاین پارامترهای آب.

  دستگاه های آزمایشگاهی