Skip to main content

tell:+9821-88894445-8

برند perkin elmer

کمپانی پرکین المر یکی از معظم ترین  و گسترده ترین تولید کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی در دنیا می باشد 

کمپانی پرکین المر

کمپانی فوق تولید کننده انواع:

اسپکتروفتومتر های پیشرفته

 • LAMBDA 1050+ UV/Vis/NIR Spectrophotometer
 • LAMBDA 265 UV/Vis Spectrophotometer
 • LAMBDA 465 UV/Vis Spectrophotometer
 • LAMBDA 850+ UV/Vis Spectrophotometer
 • LAMBDA 365 UV/Vis Spectrophotometer

انواع گاز کروماتوگراف

سری clarus GC
تکنولوژی تثبیت شده در این سری از دستگاهها باعث عملکرد کاملی در آزمایشگاه های آنالیز می گردند.
سری گاز کروماتوگراف‌ فوق برای پوشش طیف گسترده ای از کاربردهای GC از جمله نمونه گیری گاز برای آزمایشگاه های پتروشیمی و دیگر کاربردها همراه با گستره ای از لوازم جانبی وملزومات را پوشش می دهد.

HPLC

LC300 HPLC SYTEM
سیستم بالا دقت و انعطاف مورد نیاز برای برنامه های معمول کروماتوگرافی فاز مایع را پوشش می دهد.تنوع قطعات و عملکرد با کیفیت باعث افزایش بهره وری و توان عملیاتی آزمایشگاه مربوطه می گردد.

جذب اتمی atomic absorption

PinAAcle 900 Series AA Spectrometers
PinAAcle500
PinAAcle 500 Flame Atomic Absorption Spectrometer PINAACLE900FPINAACLE900Z
PINAACLE900H-PINAACLE900T

ICP-OES

انواع مدل های icp از کمپانی پرکین المر

 • Avio 550 Max ICP Optical Emission Spectrometer
 • Avio 560 Max ICP Optical Emission Spectrometer
 • Avio 220 Max ICP Optical Emission Spectrometer

ICP-MS

 • NexION 2200 ICP Mass Spectrometer
 • NexION 5000 Multi-Quadrupole ICP Mass Spectrometer
 • NexION 1000 ICP Mass Spectrometer
 • NexION 2000 ICP Mass Spectrometer

انواع سیستم های آنالیز حرارتی

کالریمتر روبشی تفاضلی -DSC

 • DSC 8500
 • DSC 8000
 • DSC 6000
 • DSC 4000

Simultaneous Thermal Analysis (STA)

دستگاه آنالیز حرارتی همزمان در مدل های ذیل:

 • Simultaneous Thermal Analyzer (STA) 8000
 • Simultaneous Thermal Analyzer (STA) 6000

در صورت نیاز به قطعات و‌لوازم جانبی و دستگاههای خاص کمپانی پرکین المر با متخصصان ما در شرکت مشاوره فرمایید.

دستگاه های آزمایشگاهی