Skip to main content

tell:+9821-88894445-8

mettler toledo

ابزار نحقیقاتی دقیق کمپانی متلر تولدو اساس آزمایشگاه های تحقیقاتی و کنترل کیفیت در سراسر جهان است.  سیستم های پیشرفته توزین با کارایی بالا، مبنایی برای نتایج تحقیقات بوده و توسعه دقیق تحقیقات  را باعث می گردد.  Liquid hanlingها ابزاری ضروری برای تحقیقات علوم زیستی هستند.  

کمپانی mettler toledo

ابزارهای آنالیز حرارتی به بهبود مواد و رفتار حرارتی آنها کمک می کنند. و سیستم های اتوماسیون  شیمی توسعه مواد شیمیایی جدید را سرعت می بخشند. کمپانی mettler toledo در بخش های ذیل تولیدات خود را ارائه می دهد:

 • توزین آزمایشگاهی
 • دستگاههای آنالیتیکال
 • سمپلر و سیستم‌های انتقال مایعات زیستی
 • سیستم‌های آنالیز آب آنلاین

انواع ترازو

 • ترازوهای آنالیتیکال analytical balance

  با دقت ۱میلی گرم تا ۰/۰۰۲ میلی گرم

 • ترازوهای دقیق precision balance

  با دقت ۰/۱ میلی گرم تا ۱گرم

 • ترازوهای میکرو micro balance

  با دقت های کمتر از ۰/۱ میکروگرم

 • ترازوهای رطوبت سنج هالوژن

  این ترازوها با استفاده از لامپ های هالوژن حرارت ایجاد کرده و نمونه با از دست دادن رطوبت در اثر حرارت  و توزین مجدد آن ، دستگاه رطوبت نمونه را اعلام می کند.

  دستگاههای آنالیتیکال

  • انواع تیتراتور

  • سیستم های آنالیز حرارتی

  • انواع پی اچ مترهای رومیزی ، پرتابل وقلمی 

  • انواع چگالی سنج

  • دستگاه تعیین نقطه نرمی

  • انواع بریکس سنج و رفرکتومتر

  • اسپکتروفتومتر uv-visible

  • پارتیکل سایز آنالایزر PSA

  • اسپکترومتر رامان  و FTIR

  انواع سمپلر

  • سمپلرهای تک کاناله متغییر

  • سمپلر های  ۸ کاناله متغییر

  • سمپلرهای ۱۲ کاناله متغییر

  • سمپلرهای تک کاناله دیجیتال

  • سمپلرهای ۸ کاناله دیجیتال

  • سمپلرهای ۱۲ کاناله دیجیتال

  انواع دستگاههای آنلاین

  • آنالایزر pH

  • کدورت سنج

  • هدایت سنج

  • آنالایزر TOC

  • سمپلرهای ۸ کاناله دیجیتال

  • آنالایزر co2 و ازن و اکسیژن محلول

  دستگاه های آزمایشگاهی