Skip to main content

tell:+9821-88894445-8

برند kern

تولید کننده و توزیع کننده ترازوهای دقیق و نیروسنج و میکروسکوپ آلمانی بوده .  این شرکت در سال 1844 توسط گوتلیب کرن تاسیس شد و محصولات آن اغلب در نشریات علمی بین المللی قرن نوزدهم ذکر شده است.

کمپانی  کرن آلمان

کمپانی kernآلمان یکی ازتولیدکنندگان با سابقه طولانی  انواع ترازوها و میکروسکوپ و دیگر لوازم اپتیکی  بوده که  درطبقه بندی بخش ترازوهای آزمایشگاهی  می توان ازموارد ذیل نامبرد :

انواع ترازوهای آموزشی school balances

که شامل سری های EFS,EMB,EMS,که در دقت های ۱ گرم و 0/1گرم و 0/01 گرم  ارائه می شوند.

ترازوهای دقیق presicion balnaces

سری ۴۴۰ و ۵۷۲وEG و EW وEWjو FEJو PCB وPBSو PCD و PEJ و PES و PFB و PLJ و PNJ و PLS و PNS وPWS
انواع مدل های این رده از ترازوهای کمپانی کرن با رنج های قرائت و دقت و نحوه کالیبراسیون و طراحی و شکل آنها طبقه بندی می شوند.

ترازوهای آنالیتیکال analytical balance

سری های ABJ , ABP ,ABS,ABT, ACJ ,ACS, ADB,ADJ,ALJ,ALS
مدل های تولیدی بخش ترازوهای آنالیتیکال کمپانیkern هستند که با رنج های متفاوت قرائت و دقت های مختلف و نحوه کالیبراسیون طبقه بندی می شوند.

انواع ترازوهای صنعتی industrial balnces

ترازوهای رومیزی-ترازو برای نمونه های چرخدار-ترازوهای مخصوص پالت-ترازوهای مخصوص شمارش-ترازوهای فروشگاهی-ترازوهای مخصوص کف زمین-ترازو آویز

  • ترازوهای رطوبت سنج moisture analyser
    در سری های DLB, DBS,DAB. در رنج های متفاوت توزین دقت و دماهای مختلف ارائه می گردند.

  • انواع میکروسکوپ  ( استریومیکروسکوپ-متالورژی- پلاریزان- اینورت - کامپاند-فلورسنت) و‌دوربین های مخصوص میکروسکوپ

  • انواع رفرکتومتر(چشمی- دیجیتال- رومیزی) 

  • پلاریمتر رومیزی در مدل OAB 10 LN

    دستگاه های آزمایشگاهی