Skip to main content

tell:+9821-88894445-8

برند hach

از زمان تأسیس شرکت hach در سال 1933 این کمپانی صنعت آب را در دنیا با راه حل های فن آورانه و موثر خود یاری کرده است.
امروزه محصولات Hach را می توان در سراسر جهان در طیف وسیعی از کاربردهای آزمایشگاهی، میدانی و در کنترل فرآیندها در تاسیسات شهری و صنعتی پیدا کرد.

کمپانی  hach آمریکا

سیستم های تجزیه و آنالیز Hach طوری طراحی شده اند تا به اپراتورها راحت ترین نوع آنالیز انواع پارامترهای آزمایشگاهی را ارائه کنند .محصولات اصلی کمپانی هک عبارتند از: 

 • انواع اسپکتروفتومتر

  viisible و uv-visible :

  • DR1900 Portable
  • DR3900 visible
  • DR6000 uv-visible
 • انواع هدایت سنج

  پرتابل ، رومیزی  :

  • HQ1140D
  • HQ1140 PORTABLE
  • HQ4200 MULTI
  • HQ4300 MULTI
  • HQ2200 portable
 • انواع pH متر

  قلمی ، پرتابل ، رومیزی و آنلاین :

  • HQ440D benchtop meter
  • HQ411D benchtop meter
  • HQ2100
  • Pocket pro pH tester
  • HQ1110pH
  • HQ2200 multi
  • HQ4100 multi
  • SC200 online
  • SC1000 controller probe module
 • انواع اکسیژن متر

  پرتابل و رومیزی و قلمی :

  • HQ1130 portable
  • HQ2100 portable
  • HQ2200 portable
  • Pocket oxgen
  • Sension+
 • انواع کدورت سنج

  • 2100Q portable
  • TL 23 SERIES
  • TU5 SERIES
  • TU5300sc
  • TU5400sc
  • Surface scatter 7 sc

  انواع کیت های آنالیز شیمیایی و میکروبی آب و ….

  کیت های کمپانی هک طیف گسترده ای از پارامترهای آنالیز آب را پوشش می دهند که در هماهنگی کامل با دستگاههای این کمپانی یک سیستم جامع آنالیز آب را به عنوان یک مرجع به آزمایشگاههای دنیا ارائه می کنند‌.

  دستگاه های آزمایشگاهی