Skip to main content

tell:+9821-88894445-8

برند gerhardt

گرهارد از سال 1846 در حال توسعه و تولید سیستم های تحلیلی و محصولات اساسی جهت سیستم های آزمایشگاهی است. تمرکز اصلی گرهارد بر این است که اطمینان حاصل شود که سیستم های گرهارد می توانند به طور موثر در آزمایشگاه ها استفاده شوند و نتایج تحلیلی دقیقی را ارائه دهند.

کمپانی گرهارد

به همین دلیل، علاوه بر لوازم جانبی با دوام و مواد مصرفی با کیفیت بالا، خدمات جامع و تعمیر و نگهداری کلیه سیستم های گرهارد را نیز به مشتریان خود ارائه می دهند.

محصولات گرهارد به شرح ذیل می باشند:

 • سیستم ها ی تقطیر در مدل های ذیل

  • VAPODEST 500c
  • VAPODEST 500
  • VAPODEST 400
  • VAPODEST 450
  • VAPODEST 300
  • VAPODEST 200
 • هضم اینفرارد

  • TTs 625
  • TTs 125
  • TTs 440
  • TTs 480
  • TTs 100
 • هضم حرارتی

  • KT 8s
  • KT 8s-bs
  • KT 20s
  • KT 20s -bs
  • KT 40s
 • آنالیز چربی -سوکسله اتوماتیک

  • SOX412
  • SOX402
  • SOX401
  • SOX414
  • SOX404
  • SOX416
  • SOX406
 • سوکسله دستی

  • EV6 A11/16
 • آنالیزفیبرخام

  • FT12اتوماتیک فایبرترم
  • Fiberbag 6/36فیبر خام دستی
 • انواع شیکر

  • LS500 laboshake
  • RO500 laboshake
 • انواع هیتر حرارتی

  • EV1
  • EV16
  • KI1
  • KI2
  • KI16
  • KI26

  دستگاه های آزمایشگاهی