Skip to main content

tell:+9821-88894445-8

برند brookfield

کمپانی بروکفیلد برای بیش از 85 سال استاندارد جهانی در اندازه گیری ویسکوزیته بوده است.  مجموعه در حال گسترش بروکفیلد شامل ابزارهای ویژه ویسکومتری و رئومتری و تجزیه و تحلیل بافت، و پودر برای اندازه گیری دقیق مشخصات مواد است که این تجهیزات را برای کاربرد در بسیاری از صنایع ایده آل می سازد.

کمپانی بروکفیلد آمریکا

بروکفیلد شبکه گسترده ای در اقصی نقاط جهان جهت ارائه خدمات فروش و گارانتی دارد.محصولات این کمپانی شامل:

انواع ویسکومترآزمایشگاهی

که در مدل های ذیل ارائه می شوند:

 • DVPLUS viscometer
 • DV2T touchscreen viscometer
 • Dial reading viscometer
 • CAP 2000 viscometer
 • KU-3 viscometer

انواع رئومتر

که در مدل های ذیل ارائه می شوند:

 • RSO rheometer
 • PVS rheometer
 • RSX coneplate rheometer
 • RSX coaxial cylinder rheometer
 • RSX RSS rheometer

تکسچر آنالایزر

که در مدل های ذیل ارائه می شوند:

 • CTX texture analyser
 • CT3 texture analyser

تست جریان پذیری پودر

این محصول در مدل PFT powder flow tester ارائه می شود.

دستگاه های آزمایشگاهی