Skip to main content

tell:+9821-88894445-8

استخدام

ما در شرکت پارس طب در طی30 سال سعی کرده ایم تا بهترین ها را گرد هم آوریم و در این راه لطف خدا، همکاری و همدلی اعضای شرکت و تلاش بی وقفه مدیر عامل موجبات این امر را فراهم آورده است.
لذا بر آن شدیم تا در کنار هم و با هم، از دوستان با تجربه در صنعت تجهیزات آزمایشگاهی در راستای بهبود مستمر شرکت خود بهره ببریم.

فرم استخدام